Međimurje - Song Words

The Radost Folk Ensemble
Pjesme i Plesovi iz Međimurja
Song Words and Translations
 
Igrajte Nam Japa
 
      /// Igrajte nam, japa, drva vam dopeljam /// Dance for us father, I'll bring you firewood
 
  /// S'pisanimi voli, na drveni koli /// With dappled oxen leading wooden wagons
 
  /// Kaj bu mama pekla, denes gibanicu /// So that you, mama, will bake gibanica today
 
  /// *Denes gibanicu, zutra cicvaricu /// Today gibanica, tomorrow cicvarica
 
  * Not used in the Radost suite.  
 
Raca Plava
 
  Raca plava po dravi, po dravi A duck swims in the Drava (river)
  Korpu nese na glavi Carrying a basket on its head
  // Hej, haj, to leto Hej haj, this summer
  da nam rožice cvetu // Let the roses bloom
 
  Videl sam te na brodu, na brodu I saw you it the river crossing
  Poznal sam te po hodu I recognized you by your walk
  // Hej, haj, to leto
  da nam rožice cvetu //
 
  Videl sam ti v goricaj, v goricaj I saw you on the hill
  Poznal sam te po cicaj I recognized you by your body
  // Hej, haj, to leto
  da nam rožice cvetu //
 
  Rekel sam ti predlani, predlani I told you the year before last
  Naj bu ljubav med nami Let there be love between us
  // Hej, haj, to leto
  da nam rožice cvetu //
 
  Či me hočeš ženiti, ženiti If you want to marry me
  Ne smeš drugam hoditi Don't go running after others
  // Hej, haj, to leto
  da nam rožice cvetu //
 
Međimurski Lepi Dečki
 
  Međimurski lepi dečki Međimurje boy(s)
  Vu široki gača In wide pants
  // Svetle čižme, lepe šare Beautiful boots (tops shining)
  To im dobro paše // It suits them well
 
  Petnaest let sam več vdovica Fifteen years I am already a widow
  Nemrem zamužiti I dare not get married
  // Im sam išče ne tak stara Even that I'm not so old
  V pedeseti leti // I'm only in my fifties
 
  Saki večer nekaj večer In the evening
  Momci nešče dojde From time to time
  // Od Preloga vud poglede From Prelog to be seen
  Saki mimo projde // Each one walks by
 
  Ja pak sam ti stari dečko I am an old man
  Štel bi se ženiti I'd like to marry
  // Makar si mi v pedeseti Even though you're in your fifties
  Moja moraš biti // You must be mine
 
Mamica su Štrukle
 
  // Mamica su štrukle pekli, My mother baked strudles,
  Meni nisu nikaj rekli. // She told me nothing.
 
  // Štrukli su se pregoreli, The strudles got burnt,
  Kaj bu drugoj dečki jeli? // What will the boys eat?
 
  // *Hote dečki vum s palnica Get away from the fence lads.
  japa idu po kolica // My father has gone to fetch a stick.
 
  // *Dok su japa dostru gali By the time my father got here,
  dečki su se razbežali // The boys had run away.
 
  // Maro, maro, kaj ne bode? Mary, Mary, what will happen now?
  Celo selo znalo bode. // The whole village knows about it.
 
  /// Naj govori celo selo, Let the whole village talk of it,
  Moje srce je veselo. /// My heart is happy.
 
  * Not used in the Radost suite.  
 
Faljila Se Jagica
 
  // Faljila se Jagica divojka // The girl Jagica is bragging
  // Šaj raj ra ri raj divojka //
 
  // Da u selo nema knjoj junaka // In the village there is no boy good enough here
  // Šaj raj ra ri raj junaka //
 
  // Pozval ju je Ivo na večerju // Ivo invited her for dinner
  // Šaj raj ra ri raj večerju //
 
  // Nije meni do tvoje večerje // I don't care for your dinner
  // Šaj raj ra ri raj večerje //
 
 
Baroš Oj Barica (Two nicknames for the girl's name Barbara)
 
  Baroš oj Barica, kaj sem čul za tebe Barb, oh Barbie, what is this I've heard about you
  // Kaj sem čul za tebe, da te drugi ljube // What is this I've heard about you, that you are kissing and fooling around with others.
 
  Neveruj, golube, neveruj sakome Darling, don't believe all the others
  // Kaj bi ne veroval, ako sem sam videl // Why shouldn't I believe it when I've seen it myself
 
  Da su ti soldati, čižmice zbirali The soldiers took away your boots
  // Naj su je zbirali, neso je pločali // They may have taken my boots but they didn't pay for them
 
  Ja sam je pločala z svojimi krajceri I paid for them myself
  // Svojimi krajceri, svojimi dukati // With my own kreutzers and ducats.
 
Šapka Tanc (Hat Dance)
 
  - No Singing -
 
Kuritari (Clapping Dance)
 
  - No Singing -
 
Došla Sam Vam Japa Dimo*
 
  Došla sam vam Japa dim'
  Kaj bom domaj celo zim'
  // Šaj, raj, raj, raj-raj raj raj raj //
 
  * Words not sung in the Radost suite.  
 
Lepe Naše Senokoše*
 
  Lepe naše senokoše,
  de nam rastu dobre rože
  // Hej, haj, dragi golub moj //
 
  Tri rožice sem nabrala,
  ne znam komu bi je dala
  // Hej, haj, dragi golub moj //
 
  * Not used in the Radost suite.  
 
Pisana*
 
  Pisana, pisanica
 
  Sestra nevestra zanaveke sestra,
  od nedelje do nedelj
 
  Sestra nevestra zanaveke sestra,
  Hej, haj, šu, haj haj
 
  * Not used in the Radost suite.  
 
Ptica Vuga*
 
  // Ptica vuga lepo poje, The golden oreole sings nicely
  Na kraj loga zelenoga // At the edge of the green grove
 
  Kraj šumice vuska steza, There is a narrow path near the grove
  Po njoj šeči mladi jogar A young hunter walks on it
  Po njoj šeči mladi jogar,
  Mladi jogar dobar puškar A young hunter, a good shot
 
  // Počne vugu on ciljati, He aimed at the oreole
  Ona njemu navuk dati // But the oreole gave him a lesson
 
  Naj me jogar ti streljati,
  Ja ti očem povedati
  Kak se moraš oženiti,
  Po junačkom devojačkom
 
  * Not used in the Radost suite.  
 
  Još je lakše žito žeti, odreži pa baci.     just cut and throw
 
 
Translations © 2018 Radost Folk Ensemble